Facebook

Proč statistika nestačí?


Evaluace .. je jedna z vrcholových, kognitivních schopností člověka, která mu umožňuje konstruktivně uplatnit inteligenci, neboť mu umožňuje rozhodovat se. Hodnotíme, abychom mohli konat, tedy nabývat zkušenost, .. proto tedy posuzujeme, priorizujeme, srovnáváme, .. a také hledáme a vybíráme to nejsprávnější hledisko.

 


Vždy záleží na tom, jakou informaci dostáváme.
Některá sdělení nejsou vůbec hodnotná, neboť neobsahují podstatné  informace, tedy to, čeho bychom se mohli chytit a podle čeho se můžeme rozhodovat.


 
Úsudek a rozhodování jsou nedílnou součástí učení, neboť to se neobejde bez zakoušení vlastní volby (svobody a odpovědnosti).
 
   

1) Stroj potřebuje energii a povely, aby pracoval.
2) Organizační procesy potřebují regulaci, aby nás podporovaly.
3) Lidé potřebují empatii, aby použili klidný úsudek a mohli se rozhodovat.


Pro zlepšení práce si nevystačíme s pouhou statistikou,
ale potřebujeme kvalitativní, vícehlediskovou zpětnou vazbu.

 


Evaluace musí poskytovat informace o postojích či hodnotách,
aby lidé poznali smysl, užitek a pokrok. Tím vstupujeme do smyslu celku.