Facebook

Přenos dobré praxe

     
Přenos dobré praxe může být nahodilou zkušeností nebo plánovanou a řízenou iniciativou

Osobní zkušenost je sice nepřenosná, ale společná zkušenost do podobných podmínek je nejen přenosná, ale za určitých podmínek i udržitelná.


1) Na prvním místě je potřeba si připustit, že zkušenost je hluboká paměťová informace, vnikající jak z praxe, tak z reflexe.
2) Přirozeně ji doprovází zlepšovací úsilí (PDCA), ve kterém člověk pochopí funkční a podmínkové zákonistosti dobré praxe.
3) Stojí-li jakákoli praxe na společném, týmovém úsilí, pak je k ní potřeba nejen organizace a komunuikace, ale sdílení zkušeností.
4) Společná práce má pak dopad kvantitativní i kvalitativní, vztahující se jak k produktům, tak k lidem.
5) Objektivního zjištění "faktorů a rozměrů" dobré praxe se můžeme dobrat reliabilním měřením zkušenosti.
6) Pořizováním a sdílením takových meta-informací lze pochopit implementační faktory a jejich součiny a poučit se z regulace.
7) Optimalizaci dobré praxe (přizpůsobení místním podmínkám) lze uskutečnit skrze smysl a vůli lidí, což jsou nejdůležitější implementační síly.