Facebook

Představa o moderní škole


Protagonisté moderního vzdělávání posledních let vyzdvihují řadu pokrokových edukačních koncepcí dotýkajících se kompetenčního modelu, které se potkávají v několika atributech.
 

 

1) S velkou četností se objevují směry zaměřující se na individuální podporu žáka, tedy na osobnost.
2) Žádána a podporována je tvořivost aktivita a podnikavost jak ve výuce, tak v životním uplatnění.
3) Rozumové a poznávací složky inteligence jsou vyzdvihovány prostřednictvím potřeb kritického myšlení.
4) Důležitá a žádána je schopnost týmové spolupráce, komunikace a rovněž podporující klima ve školách.
5) A v neposlední řadě je kladen důraz na technologie, nyní už nejen počítačové, ale i robotické.

To vše potřebuje zcela jiný pedagogický přístup, než jsme byli zvyklí v posledních 50 letech.
 Jde o práci s osobností a prostřednictvím konstruktivity světa i s konstruktivitou lidského myšlení.