Facebook

Představa o moderní škole


Tradiční škola

Charakteristika tradiční (konvenční) školy  / M.Zelina, Humanizacia výchovy, 1998
a) Škola člověka profesionalizuje, ale nepolidšťuje, socializuje, ale nepersonalizuje, učí, ale nevychovává, zaměstnává, ale nerozvíjí.
b) Škola se uzavírá, nepouští rodiče dovnitř, ve škole se nic podstatného neděje, není spojena s vnějším světem.
c) Tradiční škola je pasivní, reproduktivní, transmisivní, je antisociální a antiindividuální.
d) Důsledkem tradiční školy je 50 procent žáků s různými úzkostmi, které mají na člověka nakonec dlouhodobý vliv, přičemž emotivní typ žáka podává ve stresové situaci jenom poloviční výkon.


M.Zelina navrhuje systémové změny nejen ve školství, ale i v celé společnosti

a) Změnu filozofie školství z donucovacího přejít na školství humanistické, demokratické, kultivující.
b) Změnu kurikula ve prospěch toho, co člověk potřebuje pro kvalitní a tvořivý život. (!) Včetně projektového myšlení.
c) Změnu přípravy učitelů, aby byli schopni a ochotni realizovat humanisticko-tvořivou koncepci školy.
 Protagonisté moderního vzdělávání posledních let vyzdvihují řadu pokrokových edukačních koncepcí dotýkajících se kompetenčního modelu, které se potkávají v několika atributech.
 

 

1) S velkou četností se objevují směry zaměřující se na individuální podporu žáka, tedy na osobnost.
2) Žádána a podporována je tvořivost aktivita a podnikavost jak ve výuce, tak v životním uplatnění.
3) Rozumové a poznávací složky inteligence jsou vyzdvihovány prostřednictvím potřeb kritického myšlení.
4) Důležitá a žádána je schopnost týmové spolupráce, komunikace a rovněž podporující klima ve školách.
5) A v neposlední řadě je kladen důraz na technologie, nyní už nejen počítačové, ale i robotické.

To vše potřebuje zcela jiný pedagogický přístup, než jsme byli zvyklí v posledních 50 letech.
 Jde o práci s osobností a prostřednictvím konstruktivity světa i s konstruktivitou lidského myšlení.