Facebook

Zákaznická sekce

Možnosti spolupráce

Dle rozhodnutí MŠMT č.j. 33989/2019-1, ze dne 9.8.2019 v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a na základě zákona č.563/2004 Sb. je naše společnost akreditovanou vzdělávací společností s platností do 18.11. 2025. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oveřilo způsobilost subjektu k provádění vzdělávacích programů, zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 


 

Motto : "Poznání bez pocitů není poznáním ... a často vede k nezodpovědnosti, lhostejnosti a sociální i osobní zkáze." (Archibald MacLeich)

Vzdělávání je naše srdeční záležitost. Naše semináře učí postupně nejdříve samotné pedagogy novým a rozšířeným sociálním dovednostem, s cílem dovést je k vytváření tvořivého a bezpečného klimatu ve třídě. Klademe důraz na principy a metody, které umožní vytvořit v kolektivu přátelské a spolupracující prostředí. V konečném důsledku je kladen důraz i na jedince samotného, s jeho jedinečnou a neopakují se psychickou výbavou a talentovým potenciálem. Právě skrze individuální přístup k učitelům vede nová cesta pro tzv. “emočně a sociálně gramotnou“ generaci.

Uvedená témata, která spolu pevně souvisejí a volně  na sebe navazují, jsou podepřena poradenstvím v rámci rozvoje osobnosti pedagoga. Posluchači v nich  získávají  znalosti a dovednosti, potřebné k rozvíjení své sociální pedagogické profesionality. K dispozici je připraveno 20 vzdělávacích a tréninkových témat, která míří ke konstruktivistické a formativní pedagogice. Vzdělávání může začít kterýmkoliv tématem, podle aktuální problematiky školy.

V průběhu spolupráce může škola využít naše manažerské a evaluační studio s více než 250 evaluačními nástroji - viz.
www.demo.pfnet.eu

 

Poptávkový formulář služeb
Kontrolní kód
(ochrana proti spamu)
 

Položky označené tučně jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.

 
Služby formativní evaluace
Kontrolní kód
(ochrana proti spamu)
 

Položky označené tučně jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.

 

 • » Knihovna vzdělávacích aktivit - DVPP
 • » Knihovna evaluačních nástrojů a služeb
 • » Edukační hry a pomůcky
 • » Ceny vzdělávání, služeb a nástrojů
 • » Smysl použití formativních evaluačních nástrojů


  Anotace pro respondenty a uživatele formativních evaluačních nástrojů s komplementárními indikátory©

   


  Součástí organizační či manažerské komunikace a její kvality je nejen zpětná vazba, ale i reflexe, tedy analytické zkoumání absolvované zkušenosti, za účelem vzájemného porozumění nebo zlepšení práce. Proto, zkvalitnit samotnou zpětnou vazbu či reflexi, může být pro školu nebo projekt naprosto zásadní opatření jak z hlediska kmenových činností a cílů i mezilidských vztahů, tak z hlediska udržitelnosti či přidané hodnoty.

  Proto, každý dotazník z naší metodické dílny má bohatší (komplementární) způsob dotazování, prostřednictvím něhož můžete lépe sdělit svůj názor, zkušenost a postoj. 
  Je založen na principu nerozdělené informace, jehož podstatou je více-hlediskové monitorování a hodnocení, zahrnující intenzitu činnosti, lidských postojů, žákovskou motivaci či metodický užitek a vyhovující tak požadavku formativní evaluace. Proporčním srovnáním výstupních hodnot definovaných ukazatelů lze získat tzv. zkušenostní a/nebo implementační mapu zkoumané oblasti, což umožní optimalizaci organizační podpory. Formativní evaluace pomocí "komplementárních indikátorů" současně stojí na principu kombinace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, která významně eliminuje tzv. konfirmační zkreslení, jehož se dopouští běžné statistické dotazníky. Konfirmační zkreslení jinak způsobuje nekritický či nepřesný úsudek v duchu očekávání minulé zkušenosti, aniž si to lidé uvědomují, což ovlivňuje jejich následné rozhodování.  Dotazníkový nástroj a vybavený komplementárními indikátory© ve svém důsledku podporuje sdílení praxe i kompetence k řešení problémů a tím i management školy a profesní rozvoj učitelů.

   


Partnerský blok

Inspirace = Projektová výuka