Facebook

Podpora ped.personálu

Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání

(realizace témat STRATEGIE 2030+ prostřednictvím MAP)
- podpora vzájemného profesního sdílení
*
- podpora přenosu osvědčených a funkčních inovativních metod *
- podpora pedagogických pracovníků při společné přípravě výuky a jejím reflektování *
- důraz na to, aby pedagogické týmy dokázaly zaměřit vzdělávání svých žáků více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život *
(* specializace HEURÉKA CZ)