Facebook

Pedagogické modely

Výrazně zapojujeme vnitřní motivaci k učení protože podporujeme rozvoj osobnosti
Vznik vnitřní motivace silně zavisí na výchovně-vzdělávacím přístupu učitele a školy. Tedy na její kultuře. Proč?
     

 


Tak jako existují žáci s různým spektrem zralostí a konstruktivní inteligence a k tomu odpovídající forma jejich učení, podobně existují i učitelé, kteří mají profesně a osobně blíže k některému z vyobrazených edukačních stylů.

1) Tradiční styl - je založen na předávání tříděných a hotových postupů a informací, ze kterých je žák zkoušen. To se sem tam hodí i v kompetenčním modelu vzdělávání.
2) Korektivní styl - je založen na zpětné vazbě, kterou poskytuje učitel a reguluje práci žáka. Jde o precizaci práce a očekávaných výstupů, vzhledem ke stanoveným cílům.

3) Formativní styl - je založen na facilitační roli učitele, který vhodnými intervencemi podporuje žákovu konstruktivní kognici a reflexi. V důsledku jde o aktivaci Bloomovy taxonomie kognitivních hladin v praxi a žákovu seberegulaci.

Formativní styl je zákonitě spojen s konstruktivismem ve výuce.

Uvedená edukační typologie dává také odpověď na 2 základní otázky:
  Kdy, jak a proč žáky řídit? / Kdy, jak a proč žáky vést?

     
Pro pedagogy pracujeme už 18 let a přinášíme pokrokové facilitační a formativní metody pro kompetenční model vzdělávání.


Jaká je tedy role učitele na základní škole?

Jaká je role učitele na základní škole?

Zdroj: Ipsos, květen 2015. Výzkum byl realizován pro Business Leaders Forum.
Výzkum byl realizován společností Ipsos v od 13. do 19. května 2015 na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace ve věku 18 - 65 let metodou online dotazování. Velikost vzorku byla 1003 respondentů.

Bližší informace o výzkumu najdete na adrese: http://www.ipsos.cz/temer-40-populace-neni-presvedceno-o-spravnem-smerovani-ceskeho-skolstvi/


Komentář HEURÉKA CZ: Vzorek "veřejnost" zastupuje širokou paletu respondentů, ve kterých pravděpodobně přetrvává vlastní školní zkušenost (zaměření na přenesenou znalost) a také, téměř žádná představa o tom, co jsou to kompetence, jak se budují a rozvíjejí.)