Facebook

Osvoboďte se od svého učitele

rozvoj osobnosti profesní rozvoj učitelů kompetence k řešení problémů zpětná vazba - ZV metakognice


Co by mělo být nejdůležitějším prvkem, obsahem a procesem vzdělávání?  No, přece .. METAKOGNICE!  Formativní intervence na podporu učení, myšlení a motivace žáků

 

   

 

Jestliže učitel učí své žáky plánovat, monitorovat, zvažovat a vyhodnocovat, podle toho se rozhodovat a nakonec i regulovat své vlastní učební postupy, rozvíjí v žácích potřebné kompetence pro učení i život.


Žák pak bude bude schopen přenášet tyto dovednosti do dalších předmětů, poznání, problémových situací a do ostatních oblastí svého života.


Dokud žák nemá dostatečné manažerské a režijní schopnosti ve svém mozku, do té doby je to učitel, který mu slouží svým mozkem a svými zkušenostmi.


Obvod vnější zpětné vazby je tedy konvenčním regulačním obvodem pro vlastní kognici žáka. Měl by však být také nástrojem  a prostředkem, jak aktivovat u žáků jejich vlastní METAKOGNICI.