Facebook

Opět Bloomova taxonomie


Projekt je komplexní, reálný a smysluplný úkol (problém či téma), s nímž se žák nějak identifikuje, využívá své svobodné vůle a přebírá za jeho průběh a výsledky odpovědnost. Nemůže, než používat vlastní hlavu, ruce a srdce, ať už zpracovává individuální část projektové práce nebo je zapojen ve spolupráci s ostatními. To, co se odehrává v hlavě je přehledně vystiženo ve známé Bloomově taxonomii, která charakterizuje lidské myšlení, někdy pomocí operací, jindy pomocí cílů.


Na BT není hned patrné to nejdůležitější.
Čím vyšší myšlenková operace ..
tím více vznikají motivační hormony
tím více se učení zúčastňuje osobnost žáka
tím více se mohou rozvíjet kompetence


A to vše prostřednictvím Demingova cyklu,
jehož součástí se žáci svým zapojením stávají.