Facebook

MAP.411 - Manažerská mapa Strategického rámce

Kód zboží: MAP.411
projektová implementace ŠAP-MAP-KAP evaluační nástroje střední článek řízení plánování a implementace model implementace - CMIP(c) projektové řízení

Důležitý evaluační nástroj pro fungování projektů, využívajících komplementárních indikátorů, zaměřených na akčními plány (ŠAP, MAP, KAP), jejich strategie a implementace těchto strategií. Výstupem je analytická sestava priorizovaných komplementárních grafů a tabulek, vystihující proporcionalitu rozvojových potřeb, personální připravenosti, kvality konektivity profesních sítí, organizační připravenosti a zajištění, míru prevence obtížných míst a oblastí. Zjištená hodnotová proporcionalita ukazuje na nejslibňješí místa strategie a její implementace. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

 

Užitky evaluačního nástroje - MAP.411
- mapa SR pro účely MAP nebo KAP
- priorizace projektových cílů
- analytický obraz rozvojových potřeb učitelů
- formativní evaluační optika - 4 váhy
- faktorová filtrace dle zvolených kritérií
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro ŘV + RT

MAP.411 - Manažerská mapa Strategického rámce

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).