Facebook

Nástroje KFP©Pro podporu škol v profesním růstu jsme vyvinuli speciální evaluačně-priorizační nástroje tzv. Knihovny formativní praxe©, jejichž výstupy obsahují šablonovité implementační karty ve vícehlediskovém hodnotícím fóru vyjmenovaných cílů, opatření a intervencí. Prostřednictvím komplementárního hodnocení dojde v mapování potřeb a implementačních kapacit pedagogického sboru v zóně nejbližšího vývoje. Vybrané opatření a intervence lze realizovat v organizačním hledisku školního time-managementu. K této metodické službě poskytujeme souběžné poradenství. Nástroje KFP© podporují management a legitimní participaci učitelů na rovoji školy.

Každý nástroj KFP© pracuje současně s evaluačními hledisky WELL-BEINGU.  (Žádejte více informací.)