Facebook

Na co dívá reflexe?


Měli bychom se dívat zpětně na každou svoji práci, abychom ověřovali její cíl, cestu a kvalitu. V těchto atributech je smysl naší práce i našeho života.


Zkušenostně reflektivní učení (ZRU)

S pojmem reflexe také výrazně souvisí pojem Zkušenostně reflektivní učení. Jedná se o výchovně vzdělávací koncept, jenž má v pedagogické historii zapuštěny velmi hluboké a silné kořeny. Definic tohoto pojmu je velmi mnoho. Kolář jej definuje takto: „… jde o takový proces učení, v němž se lidí individuálně nebo ve spolupráci s ostatními pokoušejí prostřednictvím cílené reflexe a ověřování či transformace zažitého objevit nové možnosti, které nemusejí být zřejmé z běžné zkušenosti. Takto nově získaným informacím přiřazují osobní význam s individuálním dopadem na jejich bezprostřední životní realitu a jejich fungování v ní." / Modifikace dle Wikipedia.