Facebook

MPP.021 - Územní mapování a priorizace problematik MAP

Kód zboží: MPP.021

Speciální, analyticko-priorizační a evaluační nástroj pro zmapování místních problematik a nosných cílů MAP.  Více hledisková priorizace místních rozvojových a specifických oblastí. Evaluační nástroj využívá komplementární matice pro rozložení realizačních, organizačních a implementačních sil aktérů Místního akčního plánu. Výstupem je analytická sestava grafů a tabulek k podpoře projektové strategie. Každý nástroj lze přizpůsobit projektovým rozměrům a specifikám na míru a na klíč.
 

MPP.021 - Územní mapování a priorizace problematik MAP

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 
     

      

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno Aristotelem



Užitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.



Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).