Facebook

Metodika evaluace MAP


Metodika evaluace pro projekty MAP žádá nekompromisně celostní pohled na uskutečněnou implementaci.
Protože průběh i výsledky práce jsou vždy nejvíce zavislé na lidech, nejvlivnějším faktorem implementace bude tzv. "lidský faktor". Ten ovlivní vznik potřeby, průběh, kvalitu a nakonec i dopad.
Jestli mají mít uskutečněné intervence efektivní či trvalý účinek, musí vyvolat zejména udržitelnost lidských postojů. Lidé tedy musí vidět smysl celku i svého zapojeného konání.