Facebook

Metodika CMIP©


Zkřížili jsme 2 osvědčené metody:
Demingův a Kolbův cyklus do tzv. Cyklického modelu implementačního pokroku = CMIP©, který krokuje a nese informační záznam tzv. "zlepšované zkušenosti". Pro praxi v SUO je zlepšovaná zkušenost průnikem vznikajících informací o obsahu a cílech a informací o procesech a jejich regulacích. Efektivní regulace a zkušenostní učení jsou umožněny průběžnou vícehlediskovou evaluací. Zatímco obecné schema PDCA uvažuje v cyklu jednu evaluační epizodu, pak v modelu CMIP© je evaluace průběžná aktivita a zaciluje na všechny komplementy regulované zkušenosti a jejího zlepšení.


CMIP© je tady proto, abychom mohli adaptovat metody a regulovat naši práci při řešení problémů.

     

PDCA - jednoduchý Demingův model
jednorázová evaluace ve ZV
  CMIP©
průběžná implementační evaluace (e)

INTEGRÁLNÍ
STRATEGICKÝ
CYKLUS
=

Cyklický model
implementačního
pokroku©

 

= Cyklická mapa zkušenosti
1)
jemnější krokování
2) průběžně volitelná evaluace
3) komplementární indikátory©
4) formativně edukační účinek
5) aktualizační a integrální smysl

 

Obrázek znázorňuje 3 složky
komplementárního jádra
evaluační optiky.

 



Proto potřebujeme formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jež plní službu monitorovacích, reflexních a analytických nástrojů pro řízení změn.