Facebook

Metodika


Motto:  Jestliže někdo nevidí problém, natož jeho podstatu, jak bychom mohli doufat, že ho může řešit.
Evaluace je proces kritického (věcného, procesního, organizačního, hodnotového, .. ) zkoumání zkušenosti, kterému nestačí jen dosažení předepsaného cíle, ale zajímá nás jeho nejvyšší smysl.


Pokud změníme evaluační optiku (střed obrázku), tedy to, jak se díváme na cílevědomou lidskou zkušenost, pak se oproti konvenční zvyklosti mění všechny metodické položky, i když algoritmický princip zůstává zachován.
 

1) Řešený problém vidíme pohledem aktérů, tedy jejich implementačních potřeb a realizačních cílů.
2) Tvar evaluačních indikátorů není simplexní, ale je komplementární. (nese nerozdělenou informaci - střed obrázku)
3) Plán evaluace počítá s mapováním potřeb, opatření, intervencí, pokroku, dopadů a udržitelnosti.
4) Sběr dat je současně kvantitativně-kvalitativní. (smysl, pokrok, užitek, dobro, růstové myšlení = relevance)
5) Evaluační analýza počítá s vícehlediskovou priorizací (dle V1,V2, V3,V4),  faktorovou korelací a případnou shlukovou analýzou.
6) Doporučení intervencí či opatření vychází ze zjištěné tzv. realizační kapacity lidí a tzv. zóny nejbližšího vývoje.


Vše je podřízeno metodě nerozdělené informace, tzv. komplementárních indikátorů.
Pojmenování formativní evaluace je opodstatněné efektem systemického a růstového myšlení.
Tento model evaluace podporuje zdravou subsidiaritu učící se komunity nebo projektové organizace.


Reflektovaná opatření a intervence jsou pak obsahem Knihovny formativní praxe©.