Facebook

Zkušenost se stala metakognitivně měřitelnou


... a můžete se z jejího pochopení společně učit.

Koncepty formativního hodnocení, konstruktivismu nebo SUO vznikaly v různých hlavách a dobách, ale jejich základní princip je stejný.
Pomocí reflexe se poučit a dojít k systémovému a hlubšímu myšlení. Následně sdílet znalosti o regulaci procesů a jejich dopadů a učit se z této sdílené reflexe.
Metakognitivní znalost implementace, jejího kontextu, lidského faktoru a zkušenosti je reflexním východiskem pro pochopení a přenos dobré praxe.


Tohle známé a promyšlené "know-how" právě s podporou "vícehlediskové evaluace" nabývá praktického užití, neboť zkušenost se stala měřitelnou.