Facebook

MAP.017 - Strategický rámec MAP a jeho evaluace

Kód zboží: MAP.017
projektová implementace ŠAP-MAP-KAP měření zkušeností projektové řízení

Speciální evaluační nástroj s nastavitelnými indikátory, který vyhodnocuje časovou a užitkovou optimálnost nastavení Strategického rámce akčního plánu.
Prostřednictvím shlukové a faktorové analýzy zmapuje důležité faktory a cíle implementace a realizační kapacitu hlavních aktérů v kontextu zkušeností v území.


Nejlepší strategie je taková, která počítá se skutečným potenciálem lidí.


Užitky evaluačního nástroje - MAP.017 - speciální nástroj pro cíle a priority SR - počet indikátorů dle MAP - analytický obraz manažerských potřeb - formativní evaluační optika - 2 váhy - faktorová filtrace dle zvolených kritérií - analytický tabulkový a grafický výstup - evaluační analýza pro vedení projektu

MAP.017 - Strategický rámec MAP a jeho evaluace

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).