Facebook

Learyho typologie

rozvoj kompetencí inkluze a rovný přístup profesní rozvoj učitelů psychologie osobnosti individuální přístup

 

 

Timothy Leary, americký psycholog a spisovatel, a jeho spolupracovníci R. L. La Forge a R. F. Suczek (1957) na základě rozsáhlého interpersonálního chování rozlišili 8 typů osobnosti (in Prunner, 2003, s. 126 - 127)


1) Autokratická osobnost
Vede a radí, autoritu si získává pomocí schopní.
Za p
ředpokladu, že nemá extrémně diktátorské chování, vyvolává poslušnost a úctu.


2) Hyperprotektivní osobnost
V interakci přátelskou formou prezentuje sílu a interakci.
Hyperprotektivní osobnost je
k ostatním ohleduplná, pomáhá, povzbuzuje a podporuje.


3) Hyperafiliativní osobnost
Chová se přátelsky, má sklon ke kompromisům a spolupracuje.
Extrémní typ vždy
kooperuje, ladí vztahy, usmívá se a vyvolává lásku a něžnost.


4) Hyperkonformní osobnost
Chování této osobnosti je závislé, poddajné.
Touží po pomoci od druhých lidí. Jejich
interakce je bojácná, bezradná a závislá.


5) Ponížená osobnost
Tento typ je v komunikaci a spolupráci s ostatními osobnostmi skromný, plachý ponížený.
U
druhých vyvolává někdy arogantní chování, jindy snahu vést je.


6) Podezíravá osobnost
Zaujímá kritický postoj k druhým lidem. Detailista, a ironik.
Extrémní typ této osobnosti vyjadřuje zklamání, zahořklost a kritičnost.


7) Agresivní osobnost
K ostatním lidem se chová tvrdě, rázně až hostilně, čímž vyjadřuje nepřátelství.
U
druhých osob vyvolává pasivní rezistenci, agresivní chování či nepřátelskost.


8) Egocentrická osobnost
Člověk je orientován na sebe sama a svým chováním vyjadřuje sebevědomí, sebedůvěru, nezávislost a nadřazenost.
Tendenci k sobeckému chování a využívání
ostatních k vlastním cílům mají velmi výrazné osobnosti tohoto typu.