Facebook

Komunitní kruh pro žáky základních škol


Komunitní kruh je metodou, která rozvíjí emoční a sociální inteligenci žáků. Učitel se na chvíli stane manažerem pravidel, ostatní je věc žáků a hodu kostkou. Kartičky obsahují otevřené otázky, které aktivují integrální myšlení horních hladin Bloomovy taxonomie, zvědomění pocitů, empatické zkušenosti a volní regulece při respektování pravidel, interpretaci odpovědí a později při případné diskusi. Pomůcka k volnému stažení - pdf.
Zdroj a podrobnější pravidla: Jana Nováčková - https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/424/komunitni-kruh.html/