Facebook

Komplementární ekvalizér ©


Komplementární ekvalizér© ve službě IN-FORMACE

Pokud chceme v denodením mezilidském kontaktu a komunikaci poskytnout kvalitní informaci = dobře se dorozumět a pochopit, musíme se vyjádřit nejen slovně (verbálně), ale i emočně. Tvář a tón slova musí poskytnout druhou část informace, možná podstatnější, než samotné slovní sdělení. Když uvažujeme o potřebě komunikace ke spolupráci, její regulaci a případném zlepšení, musíme poskytovat takové informace, které podporují nejen naše dorozumění, ale i rozhodování.

V lidském mozku dochází k vnímání a vyhodnocování reality prostřednictvím komplexního zpracování informací, kterému odborníci říkají integrační myšlení. Informace jsou vědomě i podvědomě mozkem řízeny, tříděny, váženy i kategorizovány, abychom nakonec pochopili nejen jejich účel a smysl, ale také jejich relativitu či užitnou hodnotu ve světě lidí. Proto nejen analýza a syntéza, ale právě váha (daná smyslem, významem či hodnou) určité informace zajišťuje relevantnost faktorů a tím i integritu myšlení.


Právě tento princip musí být použit v evaluaci, jejíž služba má zlepšovat naši pracovní realitu. Proto jsme se od počátku evaluačních služeb zaměřili na takový formát informace, která dovoluje poskytovat "zprávu" o zkoumaných jevech nebo procesech tak, že jejich stavu, průběhu, či dopadu přesněji rozumíme. Doplňující informace eliminují případné kognitivní zkreslení chápané informace, kterému se říká "konfirmační zkreslení".


Komplementární ekvalizér je modelovou obdobou grafického znázornění tzv. "komplementárních indikátorů ©", které jsou užívány k analytické formativní evaluaci v programu Portfolionet©. Pro pochopení a vyhodnocení informace pracujeme s priorizací a proporcionalitou kvantitativně - kvalitativního měření. V oblasti evaluace jde o zcela klíčovou inovaci.

 

Km = hodnota kmenového jevu, V1-V4 = (váha) hodnota kvalitativního hlediskaUkázka grafického výstupu, vztaženého k PROJEKTOVÉ REALIZACI a KOMUNIKACI MAP          (Upozornění: Komplementární indikátory © jsou chráněny patentovým právem.)