Facebook

Knihovna formativní praxe©


Nejen školství je dnes doprovázeno a zatíženo dohledem nad kvalitou produkované práce, jejímž souputníkem bývají oborově profesní STANDARDY, tedy jakési požadované normy pro výkon specifické práce. Problémem bývá množství takových předpisů, zahrnutých do tohoto výčtu. Bývají poplatné určité vizi nebo ideologii, smyslu nebo účelu a jejich kontrolované provedení má dosvědčovat nejen správně vykonanou práci, ale i správné směřování k vytyčenému cíli. Většinou jde o "mračno" podmínkových, činnostních a kooperačních prvků, požadovaných po lidech jako výkon a organizace práce, která ve svém souběhu produkuje určitou, vzájemně podmínečnou kvalitu. Pod dozorem takového STANDARDU však lidé nejsou schopni naplnit všechny jeho kritéria. Mnohem příznivější pro rozvoj pracovní profesionality je případná dokumentace, která nabízí vyzkoušené a změřené příklady kolektivní dobré praxe.


Informační struktura knihovny je podobná knižní legendě, uspořádané do cílů, opatření a intervencí, které sledují smysl práce. K těmto projektovým kategoriím se vztahuje evaluační reflexe organizované a prožité praxe. Hodnotová hlediska jako .. smysl, pokrok, užitek, dobro, efektivnost či udržitelnost .. jsou komplementárními indikátory různě podařené práce. Proto jde v podstatě o dobrou praxi. Přehledné uspořádání informačně-realizačních kategorií zajišťují interaktivně sdílené implementační karty s pojmenovanými indikátory praktického přínosu vyzkoušených opatření a intervencí. Vytvářejí tak informační rámec podmínek, procesů a růstových změn. Knihovna formativní praxe©, která využívá v reflexi zkušeností důmyslné komplementární indikátory© přináší do světa pedagogiky a managementu, potažmo, akčního a strategického plánování, významnou inovaci a tedy i přidanou hodnotu.  KFP© umožňuje přehledný, systémový nadhled nad důležitými faktory kolektivní implementace.