Facebook

ukázka ► iKarta C

rozvoj osobnosti strategie a rozvoj školy evaluace MAP ŠAP-MAP-KAP komunikace ve škole
Implementační karty jsou sestavovány dle individuálních akčních plánů a indikační hodnoty intervencí (skutky %), které jsou vždy souhrnným výsledkem předchozí vícehlediskové evaluace(c).
Podle výsledků vedených v ikartě je možné v MAPu vybírat a přenášet jako dobrou praxi ty opatření a intervence, které se osvědčily.
(malá modelová ukázka)  Implementační karta (C) pro Knihovnu formativní praxe
Legenda: D = doporučení / Z = zásadní / V = významný / P = příležitostný / F = formativnost / A = aktivizace / W = wellbeing / RP = rovné příležitosti
A) Hodnoto-tvorný, systémový cíl B) Soubory dobré praxe - systémová opatření D C) Příklady (měřitelných) opatření a/nebo intervencí podmínky skutky pokrok udržitelnost F A W RP
5. Ředitelé škol v regionu
jsou leadři a manažeři
5.1) Podpora společného,
každoročního akčního plánování
opatření, aktivit školy a investic
a organizace školy.
Z 1. Akční plán školy je tvořen ve spolupráci se všemi učiteli. 95,48% 88,19% 50,12% 80,54% F   W RP
V 2. Plán zahrnuje aktualizovanou analýzu vzdělávacích potřeb. 70,31% 75,63% 33,17% 77,19% F A W RP
P 3. Plán počítá s průběžnou evaluací. 62,17% 58,60% 71,54% 81,88% F A    
P 4. Výsledky evalauce jsou sdíleny a diskutovány mezi učiteli. 58,22 12,18% 45,01% 65,72% F A W RP
  ... atd.                
                 
6. Kvalitní učitel
je klíčovým předpokladem
kvalitního vzdělávání
6.1) Podpora pedagogů
při zavádění aktivit v oblasti
osob. a soc.dovedností
dětí a žáků, která bude mít růstový vliv
na profesionalitu učitelů
V 1. Cílené vyhledávání DVPP s tématem osobnostního rozvoje. 92,44% 92,15% 12,30% 91,17%   A W RP
V 2. Osobní pedagogická práce s implementací získaných metod. 83,31% 33,69% 24,62% 48,21% F   W RP
P 3. Metody práce s dětmi a žáky, rozvíjející komunikační dovednosti. 66,48% 22,41% 18,04% 64,20% F A   RP
Z 4. Podpora učitelů v práci s žákovskou učební reflexí. 68,19% 19,07% 28,14% 50,67% F A W RP
Z 5. Metody pro společné aktivity mezi staršími a mladšími žáky. 48,43% 6,35% 14,85% 22,42% F A W  
V 6. Regulace a korekce soc.bezpečného prostředí v inkludované třídě. 38,17% 29,70% 28,19% 35,41% F A W RP
Z 7. Kolegiální hospitace zaměřená sociální dovednosti dětí a žáků. 41,15% 67,52% 22,47% 32,09%   A W RP
                     
6.2) Podpora učitelů v rozvíjení
kritické a růstové myšlení u žáků
aby mohli dosahovat
lepších výsledků
P 1. Cílené vyhledávání DVPP s tématem organizace vyučovací hodiny. 94,21% 22,54% 8,76% 92,30% F A   RP
V 2. Metody edukační práce pro rozvoj analýzy a syntézy. 51,25% 19,58% 2,64% 17,35% F A    
Z 3. Metody edukační práce pro rozvoj reflexe poznání. 39,12% 44,19% 3,97% 16,21% F A W RP
Z 4. Dílny a tréninkové aktivity pro didaktiku vnitřní motivace žáků. 48,46% 62,84% 53,03% 43,38% F A W RP
V 5. Podpora učitelů při zavedení projektových prvků v konvenční výuce. 39,46% 49,33% 32,20% 28,16% F A W  
Z 6. Kompetenční rozvoj učitelů v podávání zpětné vazby žákům. 43,28% 68,90% 21,18% 33,58% F A W RP
 .. atd.                


Učitelé pak nemusí neuroticky naplnit věškerý vypsaný "standard", ale podle svých rozvojových potřeb a kontextových možností si vybírají takové soubory opatření, které jsou v "zóně jejich nejbližšího osobního vývoje".  Opakovaným zlepšováním se postupně dopracují k hlubší, kontextové zkušenosti, kterou jsou schopni předávat svým kolegům. Míru rozvoje specifických dovedností jako "oblast nejbližšího pedagogického vývoje" je potřeba indikovat v komplexitě použitých metodik, osobních zkušeností, pracovního času, osobního vlivu a viditelného užitku. Takové kombinačně-korelační mapování a měření strukturuje, uchovává a sdílí "knihovna (vyzkoušené a reflektované) praxe".

Pro školy a projektové aktivity poskytujeme evaluační měření "zóny nejbližšího vývoje", včetně celkových rozvojových podmínek, potřeb a pracovních motivací.