Facebook

ukázka ► iKarta B

komunikace s rodiči formativní evaluace metody a formy práce strategie a rozvoj školy ŠAP-MAP-KAP
Implementační karty jsou sestavovány dle individuálních akčních plánů a indikační hodnoty intervencí (skutky %), které jsou vždy souhrnným výsledkem předchozí vícehlediskové evaluace(c).
Podle výsledků vedených v ikartě je možné v MAPu vybírat a přenášet jako dobrou praxi ty opatření a intervence, které se osvědčily.
(malá modelová ukázka)  Implementační karta (B) pro Knihovnu formativní praxe
Legenda: D = doporučení / Z = zásadní / V = významný / P = příležitostný / F = formativnost / A = aktivizace / W = wellbeing / RP = rovné příležitosti
A) Hodnoto-tvorný, systémový cíl B) Soubory dobré praxe - systémová opatření D C) Příklady (měřitelných) opatření a/nebo intervencí podmínky skutky pokrok udržitelnost F A W RP
3) Zlepšení spolupráce
mezi aktéry vzdělávání
v našem regionu
3. 1) Vzdělávání zřizovatelů
v kompetencích a povinnostech
vůči školám a školským zařízením
Z 1. Vzdělávání zřizovatelů v oblasti wellbeingu škol. 14,45% 29,19% 16,53% 10,13% F A W  
V 2. Vzdělávání zřizovatelů v oblasti vedení lidských zdrojů. 18,90% 50,63% 7,04% 28,19%     W RP
P 3. Vzdělávání zřizovatelů v tématu zásad pedagogických směrů. 5,17% 61,47% 1,58% 31,25%   A W RP
V 4. Vzdělávání zřizovatelů v zásadách výběru ředitelů škol. 47,35% 76,30% 22,96% 33,14%   A   RP
V 5. Sdílení zkušeností mezi zřizovateli a řediteli škol. 72,43% 13,74% 45,41% 85,50% F A W RP
P 6. Sdílení zkušeností s rozvojem škol mezi zřizovateli navzájem. 48,61% 10,67% 38,55% 71,22%   A W RP
                     
3.2) Podpora a rozvoj
komunikace školy
otevřené pro rodiče
V 1. Pravidelné neformální setkávání s rodinami dětí a žáků. 88,27% 61,43% 14,02% 79,52% F A W RP
P 2. Celoživotní vzdělávání (a osvěta) rodičů ve výchově dětí. 9,40% 6,90% 7,17% 40,34% F   W RP
Z 3. Motivace rodičů ke spolupráci formou TRIPARTITY 16,37% 78,99% 9,22% 18,23% F A   RP
V 4. Rozhovory s rodiči nad tématem životního uplatnění dětí 77,81% 70,12% 61,24% 38,16%     W  
V 5. Účast rodičů na plánovaní aktivit školy. 50,63% 11,22% 3,71% 40,31% F A   RP
V 5. Účast některých rodičů na neformálním vzdělávání. 34,14% 5,51% 2,68% 12,55% F A W RP
P 6. Využití sdílených informací školních webů. 94,62% 63,93% 61,15% 96,57%   A   RP
                     
3.3) Rozvoj systematické spolupráce
mezi shodnými
a návaznými stupni vzdělávání
P 1. Dny vzájemné meziškolní inspirace - konferenční pojetí. 65,74% 5,95% 2,71% 41,62% F A   RP
Z 2. Sdílení dobrých zkušeností mezi řediteli vzděl.organizací. 78,97% 45,15% 28,01% 70,47% F A W  
Z 3. Společné projekty v území + společné oborové projekty mimo území. 48,39% 19,26% 16,33% 35,15% F A W RP
Z 4. Vybudování speciálních výukových prostorů. (např. pro přírodovědu nebo polytechniku). 41,66% 10,53% 38,97% 48,46% F A W RP
V 5. Škola jako komunitní centrum. 15,63% 2,17% 17,05% 12,36% F     RP
  ... atd.                
 .. atd.                

 

Učitelé pak nemusí neuroticky naplnit věškerý vypsaný "standard", ale podle svých rozvojových potřeb a kontextových možností si vybírají takové soubory opatření, které jsou v "zóně jejich nejbližšího osobního vývoje".  Opakovaným zlepšováním se postupně dopracují k hlubší, kontextové zkušenosti, kterou jsou schopni předávat svým kolegům. Míru rozvoje specifických dovedností jako "oblast nejbližšího pedagogického vývoje" je potřeba indikovat v komplexitě použitých metodik, osobních zkušeností, pracovního času, osobního vlivu a viditelného užitku. Takové kombinačně-korelační mapování a měření strukturuje, uchovává a sdílí "knihovna (vyzkoušené a reflektované) praxe".

Pro školy a projektové aktivity poskytujeme evaluační měření "zóny nejbližšího vývoje", včetně celkových rozvojových podmínek, potřeb a pracovních motivací.