Facebook

ukázka ► iKarta A

metody a formy práce management školy strategie a rozvoj školy evaluace MAP ŠAP-MAP-KAP motivace žáků
Implementační karty jsou sestavovány dle individuálních akčních plánů a indikační hodnoty intervencí (skutky %), které jsou vždy souhrnným výsledkem předchozí vícehlediskové evaluace(c).
Podle výsledků vedených v ikartě je možné v MAPu vybírat a přenášet jako dobrou praxi ty opatření a intervence, které se osvědčily.
(malá modelová ukázka)  Implementační karta (A) pro Knihovnu formativní praxe
Legenda: D = doporučení / Z = zásadní / V = významný / P = příležitostný / F = formativnost / A = aktivizace  / W = wellbeing / RP = rovné příležitosti
A) Hodnoto-tvorný, systémový cíl B) Soubory dobré praxe - systémová opatření D C) Příklady (měřitelných) opatření a/nebo intervencí podmínky skutky pokrok udržitelnost F A W RP
1) Škola pečuje
o psychické zdraví
žáků a učitelů
1.1) Ve škole jsou cíleně rozvíjeny
emoční a sociální dovednosti
Z 01. Využívání adaptačních, socializačních programů pro žáky. 49,18% 74,22% 19,61% 41,14% F A W RP
V 02. Realizace pravidelných, ranních komunitních kruhů v třídním kolektivu. 88,52% 28,29% 12,07% 78,22%   A W RP
P 03. Potvrzující hodnocení učitele, orientované na zkušenost a vůli žáka. 74,49% 16,20% 4,15% 54,20% F A   RP
P 04. Preventivní programy dobrého klimatu v organizaci starších žáků. 65,22% 11,09% 6,45% 21,45%   A W RP
  ... atd.                
                 
2) Výuka obsahuje
aktivizující metody učení,
vedoucí k silné vnitřní motivaci
2.1) Vedení školy
systematicky podporuje
formativní pedagogiku
V 01. Diferenciace úkolů pro různě nadané žáky a skupiny. 61,19% 74,19% 12,08% 38,66% F A   RP
V 02. Facilitace výuky prostřednictvím problémových otázek, zaměřených na konstruktivitu. 64,96% 81,39% 6,83% 42,47% F   W RP
P 03. Nekonvenční didaktika pro rozhodování žáků o nejlepším řešení učebního problému. 41,77% 11,02% 1,81% 30,09% F A   RP
Z 04. Řízená reflexe učební zkušenosti žáků, jako součást edukačních metod. 45,15% 5,17% 16,48% 12,55% F A   RP
V 05. Vedené sdílení postupů řešených učebních problémů a práce s chybou. 74,81% 13,88% 20,15% 15,23% F A W RP
V 06. Trénink strategií pro podporu formativního hodnocení 62,45% 16,22% 7,75% 48,61% F A    
                     
2.2) Nadpředmětové uplatnění
projektových prvků
v konvenční výuce
P 01. Organizace vyuč.hodiny zaměřena na společné plánování učební práce 91,43% 31,45% 21,47% 22,19% F A   RP
V 02. Realizace konstruktivistických úloh ve výuce. 58,31% 49,31% 14,46% 65,40% F A    
Z 03. Časový prostor v hodině pro reflexi organizace vlastní učební práce. 68,64% 44,04% 5,40% 26,67% F A W RP
Z 04. Kooperující prostor kolektivu třídy pro práci s procesní chybou učení. 78,38% 13,65% 3,46% 22,37% F A W RP
  ... atd.                
 .. atd.                


Učitelé pak nemusí neuroticky naplnit věškerý vypsaný "standard", ale podle svých rozvojových potřeb a kontextových možností si vybírají takové soubory opatření, které jsou v "zóně jejich nejbližšího osobního vývoje".  Opakovaným zlepšováním se postupně dopracují k hlubší, kontextové zkušenosti, kterou jsou schopni předávat svým kolegům. Míru rozvoje specifických dovedností jako "oblast nejbližšího pedagogického vývoje" je potřeba indikovat v komplexitě použitých metodik, osobních zkušeností, pracovního času, osobního vlivu a viditelného užitku. Takové kombinačně-korelační mapování a měření strukturuje, uchovává a sdílí "knihovna (vyzkoušené a reflektované) praxe".


Pro školy a projektové aktivity poskytujeme evaluační měření "zóny nejbližšího vývoje", včetně celkových rozvojových podmínek, potřeb a pracovních motivací.