Facebook

K čemu je škola?

 

 Škola není jen o znalostech, i když se zatím kolem nich všechno točí.

To, jak dosahujeme znalostí je věcí myšlení, abstrakce a paměti.
Ale to, jak s nimi nakonec zacházíme, je záležitost postojů a hodnot.

Budou-li postoje nejisté, zmatené či bludné, bude tomu lidský svět zkázonosně podléhat.
Je evidentní, že současnou společnost a její leadry tato historická zkušenost nezajímá.
A to je vždy v historické zkušenosti předobrazem společenských problémů.

Může to škola řešit a zachránit?