Facebook

Jak vzniká znalost?

vzdělávací procesy profesní rozvoj učitelů reflexe učení a zkušenosti kompetence k učení


Člověk získává znalosti jednak se svého vnějšího prostředí - přírodního, společenského a pracovního .. a také ze svého vnitřního mentálního prostředí - paměť, emocionální, biologický, energetický systém.  (Častorál, 2008)  Aby z dat a zpráv které vnímáme, byly znalosti, musíme prozumět jejich řeči, kódům a významům.


Znlalost je vytvářena postupně pomocí těcho 4 mentálních, inteligenčních procesů, kdy na vrcholu této práce stojí SPOJOVÁNÍ.
Evaluace je vytvářena také pomocí těchto mentálních procesů, ale na vrcholu mentální práce stojí HODNOCENÍ.
Na vstupu těcto procesů je pozornost, na jejich výstupu je ÚSUDEK.


K největšímu učení pak dochází také za pomocí těchto procesů, ale na vrcholu této práce stojí SDÍLENÍ zkušenosti.

Nejhlubší znalost však vzniká prožitím vlastní zkušenosti.