Facebook

Indikátory praxe

 


Naše formativní evaluace zachycuje komplementární obraz o implementační zkušenosti


1) Uvedený obrázek zachycuje "architekturu" souvislostí a ukazuje zákonité akční postupy (cíle / opatření / výstupy / zlepšení) v projektové chronologii (tmavomodré dlaždice) a k nim přikládá indikační optiku komplementárně vázané evaluace.
2) Evaluační indikátory lze pomocí naší patentované metody navolit z nabídky (světle modré dlaždice) a jejich výstupy korelačně propojit ze zjištěnou skutečností.
3) Tak se cíle a opatření stávají (kvantitativně, kvalitativně a kontextově) měřitelné a tím také prakticky využitelné v projektové regulaci či optimalizaci.
4) Aglomerované výstupy komplementárních indikátorů © tak přinášejí užitečné informace o kvalitě partnerství, kolektivním účinku a udržitelnosti.

5) Management projektu tím získá praktické informace pro další rozhodování pro regulaci nebo optimalizaci opatření.
6) Taková evaluační optika a její změřené hodnoty umožní současně snadnou optimalizaci Strategického rámce.Žádejte vysvětlující podrobnosti a/nebo konkrétní evaluační model pro váš projekt.
 

 


 

 


 
Knihovna formativní praxe© čerpá informace z komplementárních indikátorů© našich evaluačních nástrojů.

Pokud formativní evaluace podporuje akční plány nebo strategie, pak baterie otázek odpovídají skladbě strategického rámce (cíle, opatření, intervence). Vzniká tak přehledný a srozumitelný obraz, který lze využít k systémovému myšlení (komplexita faktorů), manažerskému rozhodování a k případnému zlepšení implementace.

Evaluační nástroje pro školní nebo místní akční plány tvoříme dle SR a upravujeme na míru, podle implementačních potřeb. V evaluačním nástroji používáme různá podmínková, organizační , kvalitativní nebo implementační hlediska, indikované ve vahách V1,V2,V3,V4. viz. Komplementární indikátory©. Vzniká tzv. nerozdělená informace, která umožňuje pochopit sílu explicitních a tacitních faktorů projektového managementu.


Kombinační uplatnění váhových indikátorů umožňuje analyticko syntetický vhled do komplexity faktorů projektového řízení. Takové informace jsou užitečné pro všechny aktéry projektů.


 


 


Pro získání náležitých evaluačních informací v elektronické responsi používáme kombinaci komplementární matice, pro faktorovou a shlukovou analýzu, jejíž formální modelové schema také napoví, jaký "rozměr" má společná (komunitní) zkušenost. Naše autorizované řešení umožňuje vícehlediskový pohled na zkoumanou realitu i v její komplexitě a kauzalitě. Tato modelová metoda je užitečná a účinná zejména v akčním a strategickém plánování.

 

Výstupem změřené zkušenosti bude více faktorová matice, formou kontingenčně interaktivní tabulky, umožňující vhled do implementační logiky prostřednictvím opatření a intervencí.