Facebook

Zvyšování odborných kapacit

Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce

(realizace témat STRATEGIE 2030+ prostřednictvím MAP)
- koncentrace odborných kapacit v územích („střední článek“)
*
- snížení administrativní zátěže
- zvýšení odbornosti a informovanosti všech aktérů
*
- zlepšení komunikace, spolupráce a důvěry *
- lepší využití dat a zvýšení relevance a kvality vzdělávacího výzkumu *
(* specializace HEURÉKA CZ)