Facebook

STRATEGEM

       
   

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako implementační metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Každá systémová (a společná) práce potřebuje nějaký plán. Někdo ho má v hlavě a někdo ho zaznamená na papír. S jeho pomocí chceme vyřešit určitý problém, nebo uskutečnit potřebný pokrok. Před samotnou realizací můžeme být samozřejmě už zkušenými pracovníky a tudíž i náš plán nese mnoho prvků předcházejících znalostí a zkušeností. Přesto, pokud tvoříme plán pro více lidí a pro více souvisejících činností, měli bychom počítat s tím, že po uskutečnění plánované práce (projektu) budeme všichni znalostně a dovednostně bohatší.
Už proto, před vstupem do rozmanitého procesu nemůžeme znát všechny okolnosti, které můžou náš plán podpořit nebo ohrozit. A pak zejména proto, že vstupem do realizace činností s vícero spolupracujícími lidmi, můžeme být obohaceni právě o nápady, návrhy, inovace a zkušenosti, které před uskutečněním projektu nemohly být znát, ani vidět. Bylo by pošetilé vykonstruovat plán, který není možné podle situace účelně a moudře změnit. Proto náš plán nazýváme Strategem, plán který je možné přizpůsobit situaci, aniž bychom ztratili smysl a cíl.

Součástí většiny řešených problémů a implementací je hledání a nalézání nejen efektivního řešení, ale také co největší poznání pravdy. Tedy optimalizace činnosti podle co nejhlubších, nejcelostnějších a nejobjektivnějších kritérií a v kontextu přirozeného lidského faktoru.
 Proto, STRATEGEM© je konstruktivní plán, který počítá s průběžnou formativní reflexí a tedy i průběžnou optimalizací. Metoda CMIP© a její STRATEGEM© proto umožňuje flexibilaci managementu, tak, aby projektový smysl byl dosažen a lidé díky tomu získali co nejvíce dobrých zkušeností a neztratili motivaci.

 

Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).