Facebook

Řešení a inovace

         
     

Cyklický model implementačního pokroku CMIP © jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Inovace je průběžnou nechronologickou fází a aktivitou, kterou se snažíme získat nejen větší užitek výstupů a dopadů, ale zejména kultivovat člověka. Všechny dobré nápady vznikají v jiném pojetí času, který staří Řekové nazývali KAIROS. Jsou prostě momenty, kdy lidská inteligence v několika sekundách provede bleskovou evaluaci včetně nápadu, jak by se mohla nedokonalá nebo riziková situace vyřešit. Takové momenty jsou nepředvídatelné a je potřeba určité míry pozornosti, citu a zkušenosti, aby se mohl takový "zlepšovák" zrodit. Pokud totiž lidé s překážkami bojují, většinou vyčerpají sami sebe a bez užitku nějakého pokroku. Je nanejvýš vhodné o vzniklých nápadech a možnostech komunikovat, neboť po uzavření plánovaných aktivit, už nemusí být pro jejich uplatnění místo, čas a chuť.

Inovace není totiž jen invence. Inovace je spjatá s realizací nápadu a nejméně s jeho praktickým vyzkoušením. Někdy k tomu stačí samostatná aktivita jednoho člověka a někdy, při rozsáhlejších projektech, je vhodné se na chvíli zastavit, poodstoupit a společně situaci a nabízené řešení vyhodnotit. Měřítkem by mělo být to, jak by se dal nápad zužitkovat, jestli přinese nějaké vedlejší problémy a jestli přispěje i ostatním k jejich růstu. Bývá přirozené, že v době plánování projektu nikdo neviděl takovou možnost, neboť ji nepředcházel problém, který vznikl až při procesu a vytvořil inovační příležitost.
Je potřeba také podotknout, že inovace (produktu, procesu, metody, modelu, rámce, paradigmatu ..) za každou cenu, nemá vždy skutečnou trvalou hodnotu. A některé inovace nás překvapivě vracejí od nepraktických inovací zpět ke kořenům, tedy na počátek.


Motto: Použijete-li rozum, získáte úsudek, použijete-li cit, získáte pokrok.

Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).