Facebook

Realizace aktivit

       
   

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Realizace projektové práce se může vztahovat jak samotnou kmenovou činnost projektu, tak na činnost související s jeho monitorováním, vyhodnocováním a regulací. Všechny projekty jsou složeny z více souvisejících a navzájem podmiňujících činností, jejich průběh a dopady mohou ovlivnit průběhy a dopady dalších implementačních kroků.

Je nanejvýš vhodné tyto realizační kroky nebo aktivity průběžně monitorovat a vyhodnocovat, k čemuž slouží různé metodiky, místa a časy zpětné vazby. Ostatně tyto zpětné vazby by měly být součástí každé klíčové aktivity ještě dříve, než se se lidé pustí do další fáze projektu. Právě v průběhu realizace plánovaných aktivit či implementace různých opatření je vhodné průběžně refletovat - evaluovat tyto procesy, neboť je přirozené, že jejich průběh může nezřídka znamenat nežádoucí vedlejší efekty. Nebo naopak, nabídnou překvapivý dobrý výstup a dopad, tedy přidanou hodnotu, která může podstatně zkvalitnit jak samotnou implementaci, další průběh projektu, ale také profesně obohatí lidi, kteří realizaci aktivit provádějí nebo i cílovou skupinu, které projekt slouží.

Realizace projektu nebo řešení problémů se děje v realitě, tedy mezilidskou spoluprací, která může mít jak salutogenní /podpůrné) tak patogenní (desrtruktivní) vlivy. V každém případě přináší "sebezkušenost", neboť jde o činností praktiky v sociálním kontextu, které se neobejdou bez lidského faktoru, bez prožitku, tedy bez vůle a smyslu. Péče o dobrou realizaci je tak nejen úlohou manažerů, ale také růstovou příležitostí pro cílové skupiny. Už v průběhu realizace můžou mít kmenové i regulační procesy kvalitativní (růstový) vliv na lidi.
 

Projekt, díky průběžné zpětné vazbě, své aktéry formuje a učí.

Upozornění: Cyklický model CMIP© je součástí modelu sebeučící se organizace (SUO) a podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací a pracovní pohody).