Facebook

Lidé a týmové role

         
     

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam akčního plánování a zkušenosti

Týmové role + lidský faktor = jsou přirozené dispoziční a kompetenční funkce jednotlivých lidí, kteří mají spolupracovat na řešení problémů nebo implementaci plánů. To znamená, že tyto úkoly jsou kompetenční (specializační a odpovědné) a lidé je snadno přijímají proto, že mají k těmto rozmanitým rolím, každý své přirozené nadání. Toto nadání se rozvíjí více přirozeněji praktickým životem, než jen přenesenými informacemi. Nadání totiž vždy vzbuzuje a posiluje vnitřní motivaci a je příslibem větší pozornosti, odbornosti a dokonavosti. Lidé, kteří uplatňují své přirozené nadání jsou také šťastnější a v této "z hůry darované výbavě" se lépe rozvíjejí a učí.

Týmové role a lidský faktor uplatňují jedince jako samostatné individuum, které však může přinést značný prospěch ostatním spolupracujícím lidem. Právě díky týmovým rolím se lidé navzájem podporují a obohacují. Díky jinému úhlu vidění zpracovávané - řešené problematiky, přicházejí z rozmanitými nápady a řešeními. Velkým problémem současných projektů bývá to, že se s těmito přínosy lidských zdrojů příliš nepočítá, a člen realizačního týmu je využit jen v mezích původního plánu. Takové projekty mohou proto marnit své rozvojové příležitosti a ztácet lidskou důvěru.


Motto: Použijete-li rozum, získáte úsudek, použijete-li cit, získáte pokrok.

Upozornění: Cyklický model CMIP© podporuje péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací pohody).