Facebook

Lidé, role a kompetence

         
     

Cyklický model implementačního pokroku - CMIP© jako metodika a záznam sdíleného akčního plánování a zkušenosti

Týmové role + lidský faktor = jsou přirozené, dispoziční a kompetenční funkce jednotlivých lidí, kteří mají spolupracovat na řešení problémů nebo implementaci plánů. To znamená, že tyto úkoly jsou kompetenční (specializační a odpovědné) a lidé je snadno přijímají proto, že mají k těmto rozmanitým rolím své vrozené nadání. Toto nadání se rozvíjí více přirozeněji praktickým životem, než jen přenesenými informacemi. Uplatněné nadání totiž vždy vzbuzuje a posiluje vnitřní motivaci a je příslibem větší pozornosti, odbornosti a dokonavosti. Lidé, kteří uplatňují své přirozené nadání jsou také šťastnější a v této "z hůry darované výbavě" se lépe rozvíjejí a učí.

Týmové role a lidský faktor uplatňují jedince jako samostatné individuum, které však může přinést značný prospěch ostatním spolupracujícím lidem. Právě díky týmovým rolím a sdílením své zkušenosti se lidé navzájem podporují a obohacují. Díky jinému úhlu vidění zpracovávané - řešené problematiky, přicházejí z rozmanitými nápady a řešeními. Jejich týmová role přináší do systémového vidění jiný úhel pohledu. Velkým problémem současných projektů bývá to, že se s těmito přínosy lidských zdrojů příliš nepočítá  a člen realizačního týmu je "využit" jen v mezích původního plánu. Takové projekty mohou proto marnit své rozvojové příležitosti a ztrácet lidskou důvěru.


Motto: Použijete-li rozum, získáte úsudek, použijete-li cit, získáte pokrok.


Upozornění: Cyklický model CMIP© podporuje formativní péči o wellbeing (optimalizace faktorů vzdělávací pohody).

Právě zlepšovací cyklus, který v sobě zahrnuje průběžnou reflexi jako péči o podmínky a lidi, splňuje nároky sebeučící se organizace (SUO), tedy vhodného modelu pro zlepšování práce i well-beingu.