Facebook

Základní škola Vnorovy

Výčet strategických oblastí / n = 16 Kmeny V1=důležitost V2=pro praxi
05. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 193,75 (+23%) 187,5 (+7%) 181,25 (+7%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 187,5 (+19%) 187,11 (+7%) 175 (+3%)
04. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 187,5 (+19%) 156,25 (-11%) 150 (-12%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 181,25 (+15%) 181,25 (+4%) 181,25 (+7%)
03. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 162,50 (+3%) 181,25 (+4%) 168,75 (-1%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 155,86 (-1%) 168,36 (-4%) 174,61 (+3%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 155,86 (-1%) 175 (=Ø) 149,61 (-12%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 137,50 (-13%) 168,75 (-4%) 181,25 (+7%)
09. Motivační síla kurzu na využití informací v mé práci. 125,00 (-21%) 168,75 (-4%) 168,75 (-1%)
11. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. 125,00 (-21%) --- ---
průměr Ø = 158,05 Ø.V1 = 174,91 Ø.V2 = 170,05


Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.