Facebook

Základní škola Nová Včelnice

Výčet indikátorů / n = 17 / listopad 2019 Kmeny=činy V1=důležitost V2=pro praxi
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 194,12 (+19%) 194,12 (+11%) 158,83 (+5%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 188,24 (+15%) 182,35 (+4%) 158,82 (+5%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 188,24 (+15%) 170,59 (-2%) 147,06 (-3%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 182,36 (+12%) 176,12 (+1%) 157,43 (+4%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 182,36 (+12%) 194,12 (+11%) 146,71 (-3%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 152,94 (-6%) 164,71 (-6%) 147,06 (-3%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 141,18 (-14%) 164,71 (-6%) 147,06 (-3%)
10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. 123,53 (-24%) --- ---
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 116,60 (-29%) 152,24 (-13%) 146,36 (-3%)
průměr Ø = 163,29 Ø.V1 = 174,87 Ø.V2 = 151,17


Indikace nad 100% jsou hodnotami silného pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku svého sloupce zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.