Facebook

Základní škola Brno, Horácké Náměstí

Výčet reflektovaných oblastí / počet respondentů n = 16 / Květen 2020 Kmeny=činy V1=důležitost Q semináře V2=přenos pro praxi  
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 181,25 (+32%) 174,61 (+2%) 150 (=Ø)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 175 (+27%) 168,36 (-1%) 143,36 (-5%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 156,25 (+14%) 156,25 (-8%) 143,75 (-4%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 150 (+9%) 168,36 (-1%) 141,41 (-6%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 131,25 (-5%) 174,61 (+2%) 162,11 (+8%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 131,25 (-5%) 187,11 (+10%) 143,75 (-4%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 124,61 (-9%) 174,61 (+2%) 175 (+16%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 118,75 (-14%) 162,11 (-5%) 143,75 (-4%)
průměr Ø = 137,46 Ø.V1 = 170,75 Ø.V2 = 150,39


Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.


 

10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. | k.K = 168.75%
-3 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
-1 (0)
0%
 
standard (3)
18.75%
 
+1 (4)
25.00%
 
+2 (7)
43.75%
 
+3 (2)
12.50%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)


 


Evaluace našich služeb

Pro evaluaci našich vzdělávacích aktivit používáme patentovanou metodu tzv. "komplementárních indikátorů", které se dokážou dívat na jevy a procesy z více stran. Výsledky evaluace lze pak zaznamenat v grafech nebo tabulkách. Hodnoty nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů (srdcové ano). Čísla v závorkách ukazují na pozici, kterou sledovaný jev zaujímá ve srovnání s průměrem ve sledovaném hledisku, tedy sloupci.
V1 = důležitost pro kvalitu vzdělávání / V2 = užitečnost pro praxi