Facebook

Vize

management školy strategie a rozvoj školy projektová organizace plánování a implementace růstové a fixní myšleníŠkola potřebuje smysluplnou vizi, aby měla směr a chuť lidí do překonávání překážek.

 

 

Cílem smyslem VIZE nejsou jen produkty organizačního či projektového snažení, ale také kolektivy a lidé, kteří se ve společné práci podporují a vzájemně se učí.

Vize popisuje smysluplnou představu, určenou aktérům a klientům o tom, čeho a proč chceme dosáhnout.

Vize je informačním východiskem, obsahující hodnotové atributy a rámec budoucího řešení.

Vize je rámec, směr a smysl.
 Vize  =  Motto