Facebook

Strategie projektové výukyÚspěšnost (kvalita a užitek) edukačního využití projektové metody stojí zejména na zvyklé kultuře, kterou škola nejen papírově vyznává, ale také žije. Je v ní vloženo úsilí mnohem delší, než je epizoda projektového dne a bude mít zásadní vliv na kulturu edukační práce. To vyžaduje určité, a někdy nemalé volní úsilí. Kultura je dána hodnotami, které lidé ctí a také emocionálním souzvukem, který lidé při tom prožívají. Úloha regulace KULTURY  (lidé) a STRATEGIE (dokumenty) je pak nedílnou součástí učení. Proto by žáci měli zakusit toto hodnoto-tvorné úsilí, které není bez lidské vůle, která přirozeně naráží na překážky.

 

Dobře zvládnutá projektová výuka přinese užitek nejen do výsledků učení, ale i do kvality kultury. Čím více lidé "kulturně rezonují", tím lepší je průběh i přidaná hodnota výuky.