Facebook

Strategie AP

 

+ Pomůžeme vám
- stanovit evaluační cíle, evaluační optiku a její indikátory
- správným výběrem cílových - respondentních skupin
- vytvořit časový harmonogram evaluačních aktivit
- výběrem a vytvořením vhodných evaluačních nástrojů
- analytickým vyhodnocením evaluačního sběru

 

STRATEGIE - je hodna svého názvu tehdy, pokud jedná progresivně a zodpovědně. Pokud má regulační mechanismy, ke kterým přirozeně patří zpětná vazba. K tomu potřebuje kvalitní informace, které se zakládají na celostní optice, která posílá své senzory a vnímavost jak do minulé zkušenosti, tak do současných aktivit, kterými chceme změnit nevyhovující stav. Stejně tak se dívá na to, čeho bylo těmito aktivitami už dosaženo, jaké měly podmínky a zejména pak na to, jaký dopad má naše snažení na budoucno. Jaké má očekávané i neočekávané efekty. Tohle vše je vnímáno a hodnoceno prostřednictvím lidské inteligence (rozumu, citu a vůle = tedy komplementární informace) a proto musíme mít k dispozici právě takové informace, které nás neuvedou v omyl a naše soudnost nebude nabourávána jen bezduchými modernostmi, iluzemi nebo domněnkami.Proto potřebujeme formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jež plní službu monitorovacích, reflexních a analytických nástrojů pro řízení změn.