Facebook

Problém = projekt


Cílem projektového vyučování není předání velkého množství poznatků do sešitů a paměti žáků, v co nejkratším čase, nýbrž rovnoměrné formování osobnosti žáka ve všech dostupných rovinách a vývojových krocích. Chce vést žáky ke konstruktivitě, samostatnosti, aktivitě a tvořivosti, a proto staví na principu svobodné volby, spojené s osobní tvořivostí a konstruktivností a co největším spojením obsahu a užitku výuky se životem. Svobodná volba není jen směr rozhodnutí, ale také sousto, které chce žák zvládnout a intenzita vlastního krokování (zóna nejbližšího vývoje). Velká složitost je většinou zvládnutelná prostřednictvím menších "krajíců a kroků".
 

Představení problémové situace v hlavách několika žáků přinese vždy rozdílný obraz o vidění a řešení problému. Každý žák si uvědomuje jinou část funkčnosti a problematiky ve viditelném a dostupném celku. Každý žák do problematiky promítne nejen své představy o řešení, ale také představy o svém zapojení, ve kterém chce být přirozeně úspěšný. Záleží na jeho zkušenosti, kde a jak odhaluje problém či nazírá řešení, které velmi často leží na hlubší úrovni, než je na první pohled vidět. Spojitost indikace a skryté podstaty si vyžaduje řadu (meta)zkušeností a systémového vidění projektu v jeho věcných a procesních částech, v hodnotách jeho cílů a v zapojení lidského potenciálu.

Učitelé si mohou tuto metodu osvojit postupně.


Např. seminář a dílna: Projektové prvky v konvenční výuce