Facebook

Kolektivní růstová změna


Strategie nemohou být postaveny pouze na rozumových vizích a plánech. Jejich hlavním hybatelem je "lidský faktor", ať už ve formě schopností, postojů a motivace nebo také odporu. Proto součástí dobrých strategií musí být FORMATIVNÍ - EVALUAČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA, užitá jako vstupní průzkum, průběžná evaluace nebo změřená a sdílená zkušenost.


Evaluace je důležitá, neboť je přirozenou součástí lidského rozhodování, podporuje reflektivní praxi a současně schopnost formativního učení.
Naše formativní evaluační nástroje jsou svými komplementárními indikátory© zaměřeny na analytický průzkum, implementaci strategií a plánů, mapování zkušeností a měření růstové změny.
Komplementární evaluační nástroje disponují jedinečnou optikou s indikátory WELL-BEINGU.