Facebook

Řízení organizace

formativní evaluace management školy strategie a rozvoj školy sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy plánování a implementace kvalita výuky - wellbeing


Při řízení organizace - školy dochází k souběhu mnoha informací, které nám mohou pomáhat pracovat a růst. Pokud však kvantum těchto informací přesahuje rozumnou mez, tedy vyžaduje více pozornosti, než samotná práce, pak vzájemná informovanost nebo také péče o dokumenty, které práci a informovanost zaznamenávají, může přinést velkou, kontraproduktivní zátěž.
Organizace školy a její funkční oblasti musí tedy také podléhat určité optimalizaci.

 

ukázka = Mapa oblastí řízení a organizace školy
Řídící procesy organizace Řídící procesy zdrojů Kmenové procesy vzdělávání Evaluační procesy
 
RO.11 - Vize a mise RZ.21 - Personalistika a poradenství KP.31 - Kmenová edukace EP.41 - Testování žáků
RO.12 - STRATEGIE (metody) RZ.22 - Vzdělávání učitelů KP.32 - Projektová edukace EP.42 - Průběžná evaluace
RO.13 - Plány a cíle RZ.23 - Sdílení zkušeností a dobré praxe KP.33 - Osvětová činnost EP.43 - Vnější evaluace
RO.14 - Dokumenty (ŠVP) RZ.24 - Mandatorní finance a ekonomika KP.34 - Zájmová činnost EP.44 - Audity
RO.15 - KULTURA organizace RZ.25 - Projektové finance a ekonomika KP.35 - Individuální přístup EP.45 - Kontroly ČŠI
RO.16 - Vnitřní komunikace RZ.26 - Infrastruktura budov a vozový park KP.36 - Rovné příležitosti EP.46 - Evaluace ped.praxe
  (meta-zkušenosti) (zkušenosti) (zkušenosti) (meta-meta-zkušenosti)
 
  - klienti -