Facebook

Revidovaná BT

 


Bloomova taxonomie zviditelňuje lidský potenciál myšlení a učení. Pokud má být konstruktivismus tvůrčí disciplína, pak musí být žák aktivní nejen v pamatování poznatků a znalostí, ale také činný při rozlišování, úsudku, rozhodování a tvorbě cílů, procesů i organizace. Pokud je žák také aktérem organizace a hodnocení, pak nejen, že se učí rozhodovat se, ale stává se také "vlastníkem" zkušeností. Slovo zkušenost je rozumný ekvivalent pro slovo kompetence, neboť je v něm už zahrnuta vlastní zlepšovatelská činnost.


Při všech těchto konstruktivistických aktivitách je ve hře mnohem více vnitřní motivace, než je tomu u konvenční, transmisivní výuky.

 Žák musí dostat příležitosti uplatnit vyšší hladiny kognitivních operací, včetně zapojení metakognice, aby jeho myšlení bylo integrální a učení úplné.
Aby toho byl schopen, je potřeba mu ze strany učitele interaktivně pomoci. Didaktika pro rozvoj kompetencí tedy musí vést k a učebnímu dialogu a konstruktivitě.
Pro pořádné využití všech hladin myšlení je zapotřebí ošetřit vzdělávací prostor a dialog "edukačně empatickým klimatem", tedy porozuměním pro individualitu žáka. A pokud uvažujeme o koncepci well-beingu, pak by se měl stát funkční součástí konstruktivistické pedagogiky. Péče o podmínky je totiž také konstruktivistická.