Facebook

PDCA a participace

 

Participativní styl vyžaduje facilitační vedení pracovníků a měl by nahradit předchozí autoritativní zvyk. Organizace se tak může změnit na „pružnou“ a rostoucí. S tímto stylem řízení se mění i úloha manažerů, kterou je podpora týmové spolupráce. Přechod na participativní styl řízení je dlouhodobý proces, související se změnou myšlení, který bývá za hranicemi schopností jednotlivce. Vyžaduje společné a organizované sdílení zkušeností a výsledků zpětné vazby, kterou se může průběžně měnit nejen operativnost a taktika, ale zejména podmínky implementace. Analýzou růstových změn a dopadů spolupráce se pak může měnit regulaci nebo podmínky.