Facebook

ZV ve službách Pareta


Paretovo pravidlo říká, že 80% naší usilovné práce přináší jen 20% dobrých výsledků a také naopak, že 20% určité práce, může přinést až 80% dobrých výsledků. Teď jde o to jak poznat těch 20% práce, které můžou být tak slibné a nebo, jak ovlivnit pracovní podmínky, aby očekávaný efekt (pokrok, užitek a dobro) byl co největší.

                 


Dobrý projektový management je postaven na informacích, které zlepšují nejen jeho organizační a implementační rozhodování, ale i angažovanost a ochotu lidí učit se při řešení problémů. Aby k tomu mohlo dojít, měla by součástí takového managementu být formativní evaluace, tedy taková, která se dokáže na implementaci (minulost, současnost i budoucnost) dívat z více stran a pomáhat tak managementu k moudrému rozhodování.