Facebook

Příprava evaluace


Pro naše klienty využíváme rozsáhlou knihovnu formativních evaluačních služeb a ověřených nástrojů, které přesto přizpůsobujeme školám, aktivitám a organizacím na míru a na klíč.
Pro školy a realizátory MAP jsou připraveny zkušené evaluační nástroje a služby s formativními indikátory.

Zjištění podmínek, potřeb a evaluačního smyslu klienta.
Kontextové rozhlédnutí. Výběr, určení a systematizace indikačních oblastí.
Konstrukce komplementárních indikátorů©, včetně váhových baterií.
Odsouhlasení struktury dotazníku a evaluační optiky + filtrace (muži, ženy, žáci, učitelé, ..)
Přizpůsobení evaluačního nástroje připomínkám zákazníka + příprava konektivity.
Organizace elektronické evaluační response. (respondentní skupiny)
Grafické a kontingenční tabulkové výstupy + filtrace dle skupin + písemná systémová analýza.
Zpětná vazba k evaluačním informacím a jejich akceptace.
Navržení růstových, metodických a organizačních opatření pro organizaci.