Facebook

Práce s informacemi


Několik nepovinných otázek
Je vůbec možné, že aby se člověk (osobnostně nebo profesně) rozvíjel bez zpětné vazby nebo bez reflexe?
Proč v lidském dialogu, zpětné vazbě či reflexi nestačí informace formou čísel nebo odpovědí "ano-ne"?

Jak vypovídající, kvalitní a užitečné jsou informace přinášené pomocí statistických dotazníků a údajů?
Jakou optiku nebo formát musí mít zpětnovazební informace, aby se organizace projektů kvalitativně a pokrokově rozvíjela?
Jaké zpětnovazební informace potřebujeme, aby lidé byli motivovováni k růstu, pokroku a spolupráci?

 


Než se z dat stanou informace, potřebujeme vyvinout úsilí statistické práce. To samo o sobě však nestačí, abychom mohli data spolehlivě užít k rozhodování, neboť formát dat je v zásadě kvantitativní a svádí náš úsudek ke konfirmačnímu zkreslení. Informace se musí dostat k těm, kdo už mají nejen nějaké znalosti, ale i zkušenosti, aby je mohli srovnat a posoudit. Jen zkušený člověk má z takových informací užitek, neboť na portrétu různých rozdílů vídí do problému hlouběji a s nadhledem. Teprve však informace, které mají svůj kvantitavní a kvalititní formát (formativní) mohou být plně užitečné k moudrému (citlivému a celostnímu) rozhodování, neboť nám poskytují konfirmaci (potvrzení). Mohou přinést cenou zprávu do podstat, oblastí a kontextů, do kterých není přímo vidět. Formativní evaluace přináší totiž zprávu o lidských hodnotách, pocitech a postojích. Ve spojení s informacemi o lidských činech a/nebo aktivitách tak můžeme rozeznávat velmi důležtou informaci, využitelnou k rozhodování, kterou je tzv. "lidský faktor". Tedy zájmy, potřeby, zkušenosti, motivace a také případné realizační kapacity.