Facebook

PDCA a rozhodování

 

Participace na řízení organizace - znamená, že zainteresovaní pracovníci vnitřně více ovlivňují podmínky, ve kterých žijí, pracují a podílejí se na tvorbě koncepce organizace – více o ní diskutují, hledají konsenzus a společně rozhodují. Výsledkem je pak nejen kvalitnější rozhodovací, ale i realizační proces. Podíl pracovníků na rozhodování je zejména podílem na vážení důležitosti při tvorbě cílů, opatření a smyslu školní strategie. Zapojit do rozhodovací procesu zkušenost spolupracovníků znamená, získat je také pro implemetaci. Evaluační participací a sdílením lze získat relevantní podklady pro rozhodování o hlavních i vedlejších cílech i cestách, ale hlavně o smyslu plánu či vize. Aktivní ovlivňování rozvoje je pak znovu svěřeno do rukou Demingova cyklu a jeho zpětné vazby.