Facebook

Plán myslí proměnlivě


Akční plánování (2) a návazná implementace stojí na šikovnosti lidí vytvářet takové podmínky, které plán přivedou k životu. Například i to, jaké výchozí podmínky a potřeby mají lidé v terénu, zda mají dovednosti potřebné ke spolupráci a zda mají čas něco takového uskutečnit. Ohniskem implementace je pak známý Demingův cyklus (1), který je však nutné použít cyklicky a průběžně a vytvořit tak mj. tzv. průběžnou evaluaci, která se bude chovat formativně. K tomuto účelu jsme vytvořili metodiku CMIP(c), tedy Cyklický model implementačního pokroku (3). Evaluace je pak součástí všech konstitutivních prvků systémové realizace a tvoří  vždy implementační svorník pro získávání informací, na základě kterých se můžeme lépe rozhodovat.
 

Realistický plán myslí proměnlivě, neboť nejdůležitější součástí plánu jsou lidé, pro něž je z hlediska růstu a motivace důležitější cesta než cíl.

 

   
1) Demingův cyklus PDCA pečuje o kvalitu a učí aktéry   2) Akční plánování pamatuje na vícehlediskovou zpětnou vazbu = evaluaci (e)   3) CMIP© povolává do služby formativní evaluaci (e)

 

Hodnotící zpětná vazba a srovnávání jejich analytických výsledků je motivačním principem každé růstové změny. Ve zpětné vazbě je však velmi důležité sledovat nejen věcná hlediska implementace, ale také tzv. lidský faktor. Je to právě lidský faktor, který rozhoduje o směru, provedení a kvalitě implementace.