Facebook

Plán myslí na proměnlivou skutečnost


Akční plánování (1) a návazná implementace stojí na šikovnosti lidí vytvářet takové podmínky, které plán přivedou k životu. Ohniskem implementace je známý Demingův cyklus (2), který je však nutné použít průběžně a vytvořit tak tzv. průběžnou evaluaci, která se bude chovat formativně. K tomuto účelu jsme vytvořili metodiku CMIP(c), tedy Cyklický model implementačního pokroku (3).

            

   
1) Akční plánování pamatuje na zpětnou vazbu = evaluaci (e).   2) Demingův cyklus PDCA pečuje o kvalitu.   3) CMIP© povolává do služby formativní evaluaci.