Facebook

Plán jako program

formativní evaluace management školy strategie a rozvoj školy projektová implementace projektová organizace plánování a implementace růstové a fixní myšlení
 
Plán je specifická myšlenková strategie, která sleduje smysl našeho snažení a měla by obsahovat komplexní informaci kam jdeme, co použijeme a kdy a kde to vykonáme.
 
   

Plán je schematická "meta-informace", která může zahrnovat sdělení
- o potřebných podmínkách
- o specializačních a týmových rolích
- o potřebě vnější podpoře
- o činnostech a jejich návaznosti
- o cílech a jejich smyslu a dopadu
- o případném riziku
- o způsobech kontroly
- o způsobech evaluace
- o produktových cílech
+ o edukačních cílech

Neboť všechny sdílené informace pro realizaci plánu můžeme použít pro učení zapojených aktérů.
Lidé se nejvíce učí napodobováním a sdílením zkušeností. Je-li zkušenost přínosná a "praxe dobrá", pak je vhodné a žádoucí zmapovat pracovní cestu a ověřit užitek, dopad a kvalitu činů a produktů.

V aplikaci Portfolionet© jsou používány nástroje, které dokážou změřit a zvážit zkušenost.

 Plán je potřeba nejen zkonstruovat, ale protože s ním pracují lidé, také "vypiplat (vylepšovat) a vychovat". Aby v praxi dobře fungoval, musí být do jisté míry rámcový a do jisté míry konkrétní a situační, tedy pružný.  Pružnost takového plánu musí být zajištěna průběžnou zpětnou vazbou a evaluací a tedy i dobrou vzájemnou informovaností. Pokud existuje sdílené informační prostředí, nesoucí informace o zkušenostech kmenových procesů (hlavních cílů projektu), ale i informace o zkušenostech s regulací projektu a vylepšování této regulace, pak se lidé lépe učí, neboť mohou být angažovanější. Ze společné informovanosti jsou pak více zřejmé postupy, cíle i dopady, a nakonec i kvalita a hodnoty, ke kterým se kvalita vztahuje.

       
       

Plán je svrchovaný program, .. který počítá s lidmi, jejich potřebami, zájmy a s jejich vůlí, ale také s hmotou a časem.

Plán je stavěn .. na lidské zkušenosti, tedy poznání stavebních prvků a faktorů plánu a jeho smyslu a cíle.

Plán by měl počítat .. také s změnami podmínek, které jsme nemohli předvídat.

Plán by měl počítat zejména .. s "lidským faktorem?. tedy s potřebami, zájmy, motivacemi a zkušeností lidí, a s jejich psychickou kapacitou.

Plán je "in-formace", .. která prostřednictvím lidí reguluje cílové naplnění.


Je potřeba počítat s tím, že žádný plán není uskutečnitelný beze změn a vylepšení.
Proto jsme vyvinuli pružný plán - STRATEGEM.