Facebook

Optimalizovaná implementace


Existuje jen velmi málo STRATEGIÍ, které byly úspěšně naplněny. Na vině je zejména nedostatečná analytická příprava, nepochopení potřeby průběžné zpětné vazby ve formativní funkci a proměnlivý lidský faktor (smysl a motivace), který se často postavil i proti dobrým úmyslům původně plánované strategie.Jakýkoli manažerský zásah (M) potřebuje ujištění průběžnou zpětnou vazbou (zv). Souladné ovlivňování podmínek, komunikace a organizace je "klenbovým svorníkem" pro optimalizovanou implementaci.
               Úspěšně a udržitelně implementovat, znamená NASLOUCHAT = být citlivý, moudrý a trpělivý.